Pressrelease TORA A/S

2016-09-12

PRESSRELEASE

Värnamo, augusti 2016

Tora A/S har köpt en 4kW fiberlaser av Salvagnini:

Tora A/S var fullbelagda och därmed ökat behov av mer laserskärningskapacitet.
Valet föll på en Salvagnini fiberlaser L3 4kW, med bordsstorlek 3000x1500 mm. Den nya maskinen ersätter en CO2-laser och är därmed kopplad till det befintliga automatiska in- & utmatningen, samt den helautomatiska staplingen.

”Dry cooling cutting"

Den nya fiberlaser kommer med den senaste utvecklingen i kylningen av skärhuvudet, som kallas "Dry cooling". Denna kylning är en patenterad modell och använder inte kvävgasen som ett kylmedium, utan kylning sker med hjälp av ett starkt magnetfält som drar värme till en värmesänka. På detta sätt, är optiken kyld aktivt, varigenom temperaturen på huvudet kan bestämmas av styrenheten. Den viktigaste faktorn i denna nya utveckling är att linsen är isolerad hermetiskt från omvärlden och inte längre betraktas som en slitdetalj. Risken för påverkan av externa partiklar härmed reduceras till ett minimum.

Tora A/S har sett de många fördelarna med fiberlasern, särskilt vid skärning av aluminium. Detta faktum var avgörande för att investerades i en andra fiberlaser och den här gången föll valet på en Salvagnini L3-fiberlaser. Maskinen levereras under sommaren och är nu i drift vid Tora, som förväntas köra i treskift från början.

För mer information, kontakta Salvagnini Scandinavia AB, Värnamo tel. 0370 20730 eller skicka ett mail till info@salvagnini.se

www.salvagnini.se

www.youtube.com/user/salvagninichannel