Pressrelease NIMO-VERKEN AB

2016-09-02

PRESSRELEASE

Värnamo, augusti 2016

Nimo-Verken AB i Hova har investerat i en ny stansmaskin S4Xe-30 och panelbockningsmaskin P4L-2116, för att förbättra konkurrensen, kvaliteten och ledtiden för produktionen.

-”Med våran nya investering, innebär det att vi utökar vår produktionskapacitet.

Valet av Salvagnini som leverantör kom sig av att vi sedan många år har ett gott samarbete med Salvagnini och att vi i förlängningen planerat för att ställa en ny S4 stansmaskin i linje med P4:an och då anser vi att Salvagnini ligger längst framme när det gäller att köra stansning och bockning i linje”.

S4Xe-30 + P4L-2116 maskinen som man investerat i är ett välbeprövat koncept i Salvagnini´s program av stans och panelbockningsmaskiner, som har sitt ursprung i vår första linje som visades på EMO mässan 1979, informerar Pelle Wallin, säljare på Salvagnini Scandinavia AB. Detta är den andra stans och bocklinjen som vi får förtroendet att leverera till Nimo.

Anläggningen har ett lagersystem där olika material/format av plåtämnen lagras. Lagerdelen, som är direktkopplad till systemet, kan förse produktionslinjen med enskilda plåtämnen för extremt produktorderstyrd tillverkning av plåtpaneler. MD tornet har 15 hyllor för utgångsämnen samt att inmatningsytan kan mata ämnen direkt till stansmaskinen

 – Det är viktigt att kunna erbjuda kunderna korta ställtider. Man har ofta behov av att kunna växla mellan långa och korta serier eller enstycksdetaljer i ”Kit-produktion” på ett sömlöst sätt. Man vill komma undan behovet av att byta verktyg, och det är möjligt tack vare S4:ans multipress verktygshuvud, där varje verktyg kan aktiveras utan växlingstid. Stansen är utrustad med en inbyggd vinkelsax som klipper ämnet till rätt detaljformat. Efter stansmaskinen finns automatisk staplings och sorterings system samt en laddningsmodul till panelbocken. Detta innebär att man kan välja att köra maskinerna stand-alone eller i linje. Vid linjekörning, om man har längre stanstider än bocktider så kan P4 själv fylla ut produktionsflödet med detaljer från inmataren med hjälp av PackModus mjukvaran.

– P4L-2116 är utrustad med automatisk inställning av plåttillhållaren ABA (Automatic Blankholder Adjustment) som gör det möjligt att köra kit-produktion eller enstyckstillverkning med verktygsinställning mellan panelerna utan cykeltidstidsförlust. Automatisk vinkelmätning, MAC 2.0. Samt hybridbockteknik utan någon hydraulisk oljetank med en total elförbrukning på bockdelen av max 6kW.

På mjukvarusidan har Nimo återigen satsat på automatisk generering av styrprogrammen via Salvagninis mjukvara som kallas OPS, vilket innefattar detaljprogram, Nestingprogram och produktionslista. OPS heter mjukvaran som kopplar samman Salvagnini systemet med kundens MRP för automatisk generering av körningar och återrapportering av utförd produktion.

Denna mjukvara börjades utvecklas av Salvagnini på 80-talet för åt vår första OPS kund, GE i USA.

Nimo-Verken tog anläggningen i drift under första kvartalet 2016.

För mer information, kontakta Salvagnini Scandinavia AB, Värnamo tel. 0370 20730 eller skicka ett mail till info@salvagnini.se

www.salvagnini.se

www.youtube.com/user/salvagninichannel

 

Alternativt till Timo Taiminen

Nimo AB

Hova

Tel 0506-48800

www.nimoverken.com