Pressrelease PO JANSSON INDUSTRIER AB

2017-12-19

PRESSRELEASE

Värnamo, december 2017

PO Jansson Industrier AB i Gnosjö investerar i en panelbockningsmaskin P4L-2116 med helautomatiskt inmatningssystem samt robotstapling och en Fiberlasermaskin
L3 4 kW från Salvagnini.

Per-Olof Jansson startade sitt företag 1978 och har utvecklats till en komplett underleverantör av plåt produkter. Företaget stärker nu sin position på marknaden, genom att öka sin kapacitet med nya investeringarna och i med detta, har JANSSONS en av Europas modernaste maskinpark för plåtbearbetning.”Efter en noggrann utvärdering av teknologi, maskinutförande och totalekonomi valde vi Salvagninis maskiner, som ger oss en flexibel tillverkning och möjliggör en användarvänlighet och snabbhet från ide till prototyp och produktion även vid små serier, säger grundaren P-O.

 

– Det har blivit mer och mer viktigt att kunna erbjuda kunderna korta ställtider, förklarar Björn Ahlqvist, VD på Salvagnini Scandinavia AB. Man har ofta behov av att kunna växla snabbt mellan korta serier eller till och med enstycksdetaljer i ”Kit-produktion” på ett sömlöst sätt. Man vill komma undan behovet av att byta verktyg, utan mera automatisk inställning. Efter bockmaskinens inmatare finns en plåt vändare som vänder plåten 180 grader utan cykeltidsförlust, t.ex. om det finns omformningar eller om plåten är plastbelagd.

P4-2120

– P4L-2120 är en ny modell från Salvagnini med en bockhöjd på 203,4 mm och är utrustad med automatisk inställning av bockningssegmenten ABA (Automatic Blankholder Adjustment) i ”masked time” vilket möjliggör enstyckstillverkning eller ”kit-produktion”. Verktygsinställning (ABA) mellan panelerna sker utan ställtid = 0 sek. Våra bockamaskiner har idag bl.a. Salvagninis patenterade MAC 2.0 som kontrollerar hårdheten i materialet/vinkeln och automatisk kompenserar detta i programmet, vilket innebär att varje detalj blir rätt även vid enstyckstillverkning, fortsätter Björn. Maskinens utrustning innebär en flexibilitet till produktionen och med snabba omställningar, möter marknadens dagliga behov.

 
SAR robotstapling,
Efter panelbockningsmaskinen så är systemet utrustad med en integrerad robotstapling som staplar på pall eller i häckar, med omtagsmöjlighet för att kunna stapla varannan panel roterad 180 grader för att maximalt utnyttja lastbärarana. Roboten är helt integrerad i Salvagninis programvara och programmeringen av staplingsroboten sker automatiskt

L3 4 kW

På lasersidan föll valet på L3-30 4 kW fiberlaser utrustad med ADB laddare för inkommande material. L3 är utrustad med det senaste Salvagninis egenutvecklade och patenterade skärhuvud med ”Dry Cooling Head” = ingen gas behövs för kylning av linsen vilket innebär att man sparar in dyrbar skärgas, samt att man härmed ökar renligheten och därmed livslängden på linsen. Maskinen har en extremt låg energiförbrukning, vilket ger en låg energikostnad per detalj, samt även en låg totalkostnad, då L3 har en väldigt låg underhållskostnad, berättar Björn.
Lasern är även förberedd med automatiskt växlingsbord, där man alltid växlar in den oskurna plåten överst för att undvika att skrotämne faller ner på den nya plåten. Detta för framtida möjlighet för ökad automatisering av systemet.

JANSSONS tog fiberlasern i drift vid årsskiftet 2017/2018 och panelbockningsmaskinen tas i drift under 2:a kvartalet 2018.

 

 

För mer information, kontakta

Salvagnini Scandinavia AB, Värnamo tel. 0370 20730 eller skicka ett mail till info@salvagnini.se

www.salvagnini.se

www.youtube.com/user/salvagninichannel

eller

PO JANSSON INDUSTRIER AB
Tel. 0370-331800