MOUNTPAC AB

2019-09-02
Mountpac AB väljer att utveckla sin verksamhet i Småländska Hillerstorp och investerar i Salvagninis P2Lean 2120.

PRESSRELEASE

Värnamo, september 2019

Mountpac AB väljer att utveckla sin verksamhet i Småländska Hillerstorp och investerar i Salvagninis P2Lean 2120.

Affärsidén är att med egen plåtbearbetning och externa leverantörer, sammanställa komplexa produkter bestående av olika komponenter i många typer av material. På detta sätt kan vi alltid samarbeta med rätt produktionsresurs i förhållande till våra kunders olika krav på kvalité, funktion, leveranssäkerhet och pris.

Som hos de flesta underleverantörer går man i kapacitetstaket när det gäller bockningen och då hjälper det marginellt med en investering i ytterligare en kantpress. Så efter ett besök hos Salvagnini Scandinavia under Värnamo Industriexpo valde Mountpac att investerat i en P2Lean 2120. Redan innan midsommarhelgen var maskinen i full drift hos Mountpac.

Samuel Wärnelöv, VD i Mountpac AB, utvecklar vidare tankarna runt investeringen: Vid årsskiftet 2017/2018 gjorde vi en stor investering i en kombinerad laser/stans. Denna investering har gjort oss både mer effektiva och flexibla. Detta har även gjort att vi har fått fler order på detaljer med mer avancerad bockning. Det som passar oss väl med P2Lean 2120 är flexibiliteten där vi kan plocka in enkla detaljer som vi tidigare kört i kantpress men samtidigt även klara av att bocka mer avancerade produkter på ett effektivare sätt. Även P2Leans smidiga layout tilltalade oss mycket. Genom off-line programvaran kan vi snabbt göra nya program till maskinen och att sedan själva uppställningen av maskinen görs automatiskt så blir vi väldigt effektiva på korta serier samtidigt som de korta cykeltiderna på bockningen gör att vi kan vara väldigt kostnadseffektiva på större serier. Med hjälpa av de investeringar vi nu har gjort har vi höjt nivån på vår kapacitet ordentligt och är väldigt väl rustade för förfrågningar och order på både mindre och större antal.

P2lean är lite av en ”plug and play” maskin som gör den mycket populär hos underleverantörer. Dels för den kapacitetsökningen den ger och den lilla yta den tar, mindre är 16 kvadratmeter. Men även operatörsvänlig med mycket bra ergonomi där man inte behöver slita ut axlarna som vid en kantpress. Alla modeller hos Salvagnini är säkra maskiner som är helt inbyggda och ingen risk att det flyger iväg några plåtar.

Salvagnini är mycket stolta över visat förtroende från ledningen hos Mountpac AB.

 

För mer information, kontakta

Salvagnini Scandinavia AB, Värnamo tel. 0370 20730 eller skicka ett mail till info@salvagnini.se

www.salvagnini.se

www.youtube.com/user/salvagninichannel

eller

Mountpac AB

Storgatan 42

335 72 Hillerstorp

www.mountpac.se

info@mountpac.se