Pressrelease IV Produkt AB

2018-02-21

PRESSRELEASE

Värnamo, februari 2018

IV Produkt AB, Växjö, investerar i ytterligare en produktionslinje från Salvagnini.   

Den nya plåtbearbetningslinjen från Salvagnini ligger i vår plan för den ökade efterfrågan på våra produkter och ska ge oss den tillväxt på marknaden som vi väntar oss, säger IV Produkts ägare Mattias Sjöberg, som tillsammans med flera anställda drivit projektet. Vi har haft detta som ett mål i takt med senaste årens investeringar, vilket man nu med denna investering ökar kapaciteten kraftigt, som även innebär en ännu högre flexibilitet och produktivitet i vår tillverkning. 

”Vi har under de senaste 5 åren investerat 180 MSEK i maskiner , laboratorier och lokaler. IV Produkt är och skall vara ett lönsamt industribolag som producerar i Sverige då krävs det att vi investerar kontinuerligt i verksamheten med den senaste tekniken fortsätter Mattias”

IV Produkt AB, tillverkar luftbehandlingsaggregat som skapar bra inomhusklimat och sparar energi , fortsätter Mattias. IV Produkt huvudkontor ligger i Växjö och har ca 330 medarbetare med en omsättning på 760 MSEK. 

I den nya produktionslinjen, som är byggd i likhet med den första, finns ett större integrerat lagersystem med 30 platser för olika plåtämnen och tjocklekar, för att man flexibelt skall kunna ställa om produktionen i båda produktionslinjerna efter vad som säljs. Lagerdelen är direktkopplad till systemet och kan förse produktionslinjen med olika enskilda plåtämnen för helt orderstyrd tillverkning av plåtpaneler.

I linje med lagerdelen är Salvagninis S4Xe Stans- och Klippcenter placerat.

– Det är viktigt att kunna erbjuda kunderna snabba omställningar och ställtider s.k. i ”masked time”, förklarar Björn Ahlqvist, VD på Salvagnini Scandinavia AB. Man har ofta behov av att kunna köra korta serier eller enstycksdetaljer i ”Kit-produktion” och på så sätt vill man komma undan behovet av att byta verktyg, och det är möjligt tack vare S4:ans multipress verktygshuvud, där varje verktyg kan aktiveras utan växlingstid. Stansen är utrustad med en inbyggd vinkelsax som klipper ämnet till rätt detaljformat. Efter stansmaskinen finns ett buffertsystem med en robotiserad staplings/laddningsmodul samt en vändenhet som vid behov vänder plåtämnet före bockning i P4:an. T.ex. om det finns omformningar eller om plåten är plastbelagd.

Efter buffertsystemet matas plåtämnet vidare till panelbockningsmaskinen P4L-3216 där det bockas till önskad panel. Panelen går därefter vidare till en monteringsenhet där inner och ytterpanel läggs samman med isolering mellan och sammanfogas med en automatisk skruvenhet.

– P4L-3216 är den nya generationen av Salvagninis ”hybrid” panelbockningsmaskiner med extremt låg energiförbrukning, vilka är utrustad med en ny automatisk inställning av bockningssegmenten ABA (Automatic Blankholder Adjustment), vilket gör det möjligt att köra kit-produktion eller enstyckstillverkning utan verktygsbyte och tidsförlust.

 
Panelbockningsmaskinen är också utrustad med ”MC8” med multifunktion, samt med den nya generationens vändbord med buffertmöjlighet och inmatning av förstansat material, samt Salvagnini´s patenterade klippfunktion ”CUT Option”.  ”CUT” innebär att man kan tillverka smalare/mindre profiler eller paneler, än vad bockmaskinen som standard har möjlighet att göra. Efter färdig bockning av varje profil eller panel så klipps den loss från det större utgångsämnet och matas ur maskinen.

På mjukvarusidan har Salvagnini satsat på automatisk generering av styrprogrammen via det OPS System som man erbjuder kunden vilket är kopplat till affärssystemet, vilket innefattar detaljprogram, Nestingprogram och produktionslista.

– Det ger fördelen att man kan blanda samman olika detaljer i samma körning, förklarar Björn och det är ett krav när man producerar små serier direkt mot det aktuella behovet.

 

Anläggningen är nu under installation hos IV Produkt och tas i drift av 1:a kvartalet 2018.

Foto: från vänster Jörgen Gustavsson Inköpschef, Andrea Allegro Projektchef från Salvagnini Italien, Björn Ahlqvist VD på Salvagnini Scandinavia AB, Simon Berglund, Partrik Johansson Verkstadschef samt Peter Kitzler Sales & Application Manager från Salvagnini SMB.

 

För mer information, kontakta

Salvagnini Scandinavia AB, Värnamo tel. 0370 20730 eller skicka ett mail till info@salvagnini.se

www.salvagnini.se

www.youtube.com/user/salvagninichannel

eller

IV PRODUKT AB

Sjöuddevägen 7

350 43 Växjö

Tel. 0470 - 75 88 00

info@p.sivprodukt.se  

www.ivprodukt.se