EVI Industries Stockholm AB

2018-08-22

PRESSRELEASE

Värnamo, augusti 2018

EVI Industries Stockholm AB väljer Salvagnini och investerar in en fullt automatiserad panelbock P4Lean 2516 med integrerad robotstapling.

EVI Industries Stockholm & Vaggeryd ”Din kompletta leverantör av enkla eller komplexa produkter tillverkade i plåt.”

Vi är legotillverkaren som sedan 80-talet är fortsatt angelägna att hela tiden förbättra oss för att alltid ligga i framkant när det gäller produktionsteknik och kloka automatiseringar. Vi erbjuder våra kunder tillverkning i de effektivaste maskinerna som finns på marknaden från plåtbearbetning till pulverlackering. Stansning, laserskärning, kantpressning, robotkantpressning, svetsning, robotsvetsning och pulverlackering är bara några exempel på processer vi har inhouse.

Genom vårt samarbete inom gruppen är vi en mycket resursstark aktör som kan erbjuda allt en kund kan önska sig inom plåtbearbetning, från en enkel laserskuren plåtbit till utveckling och tillverkning av komplexa produkter

 

Ronny Ericsson berättar att valet föll på Salvagnini är en självklarhet när det gäller panelbockning. Salvagnini är världsledande inom området med över 40 års erfarenhet där den 1:a panelbocken visades redan 1977.

 

Maskinen P4Lean 2516 som EVI Industries valt är resultatet av en mycket omfattande studie där man som underleverantör måste vara öppen för en mängd olika produkter, med allt från större serier ner till enstycksproduktion utan att tappa produktivitet i dyra ställtider. I en verklighet där kraven på underleverantörer medför kortare serier med en ”just-in-time” produktion och en nolltolerans av felaktiga detaljer.

Detta är möjligt tack vare att Salvagninis samtliga modeller av panelbockar som standard är utrustad med patenterade MAC 2.0 (Material Attitude Correction) som säkerställer att alla detaljer blir rätt varje gång även vid variation av inom material kvalitén och detaljer som är ex vridna för en mer optimerad nestning.

Tillsammans med ett helt integrerat robotstaplingssystem, gör att anläggningen kan köras obemannad under längre perioder.

 

Hela anläggningen är dessutom förbered för att jobba i en linje med en Salvagnini S4Xe stans-klippcenter där hela anläggningen kan skötas av en operatör.

 

Även miljömässigt är den nya generationen av P4Lean en stor framgång då ingen hydrauloljetank behövs utan endast ett fåtal liter olja används i slutna system, samt att energiåtgången har minskats till ett fåtal kW.

I Salvagninis breda program ingår förutom Panelbockning, Stans-klippcenter, Fiberlaser, Stans-Fiberlaserkombi och Hybridkantpress med möjlighet till en helt integrerad automation till samtliga delar.

Anläggningen kommer att tas i bruk under vintern 2018-19.

 

För mer information, kontakta

Salvagnini Scandinavia AB, Värnamo tel. 0370 20730 eller skicka ett mail till info@salvagnini.se

www.salvagnini.se

www.youtube.com/user/salvagninichannel

eller

Evi Industries Stockholm AB

Mätarvägen 25

196 37 Kungsängen

Tel. 08-581 655 40

www.eviindustries.se