S1 - Mekatronisk stansmaskin

  • MULTI-PRESS HUVUD
  • TWIN MANIPULATOR
  • LASERSkärning

Multi-press hvud med avancerad hybrid teknologi

S1 inbjuder till det senaste av andra generationens multi-press-stanshuvud, med avancerad hybridteknik. Hybriddrivningen, som tidigare användes i Salvagninis panelbockmaskiner, ger högkvalitativ stansning tack vare en patenterad arkitektur och avancerade cykler. Den intelligenta användningen av den senaste generationens komponenter och den ursprungliga lösningen där systemet och elmotorn är dimensionerade, inte för full slagkraft, men för en bråkdel av det, gjorde det möjligt att minska energiabsorptionen med 20% jämfört med vanliga elektriska lösningar som är tillgängliga på marknaden, vilket också resulterar i en minskning av komponentens dimensioner och kostnader, vilket minimerar underhållet.

Thick turret verktyg, alltid tillgängliga

 

Salvagnini multi-press har alltid varit en unik lösning på marknaden, eftersom den samtidigt kan hantera ett eller flera verktyg och inte behöver stanna för verktygsbyten. Detta gör stansning oföränderlig när det gäller cykeltid och verktygsslitage och gör processen extremt produktiv och effektiv. Multi-presshuvudet använder standard thick turret verktyg av typ B, C och D. De möjliggör större mångsidighet, de breddar det tjockleksintervall som kan stansas jämfört med andra Salvagnini-stanscenter, de garanterar högsta stansning och präglingskvalitet tack vare deras kontrollerad nedstigning.

Head configuration

B-type stations

C-type stations

D-type stations

De roterande stationerna kan hålla multiverktyg konfiguerade som följer:

10 med Ø maximum 18 mm

6 med Ø maximum 24 mm
4 med Ø maximum 31.7 mm
1 med Ø maximum 88.9 mm

   
Max antal stansstationer 14
Max antal verktyg 41
Undre och övre huvudöppning (mm) 18
Max präglingshöjd (mm) 16
Typ av thick turret verktyg B, C och D
Antal B stationer Ø 31.7 mm 6
Antal C stationer Ø 50.8 mm 5
Antal roterande D stationer Ø 88.9 mm 3
Optioner  
Präglingsstationer (max antal) 6 (2B, 2C, 2D)
Elektrisk gängning installerad på sidan av huvudet

Twin manipulator with variable set-up

Twin manipulatorn, utrustad med två oberoende manipulatorer som rör sig längs X-axeln, centrerar plåten när cykeln startar och håller den fastklämd under stansnings- och skärningsoperationerna.

De två manipulatorerna kan fungera samtidigt eller oberoende av varandra och var och en har 3 oberoende tänger, en med variabel inställning: den här konfigurationen gör det möjligt att arbeta över hela plåtens områden, inklusive de med prägling eller i långa och smala format , vilket garanterar 100% arkutnyttjande.
Alla delar av plåten kan nås tack vare en intelligent sök och stansoptimeringsalgoritm, som hanterar rörelserna hos de två manipulatorerna och tängerna.

Laserskärning för obegränsad design

Fiberlaserhuvudet, som är placerat på sidan av multipresshuvudet, rör sig på en vagn längs Y-axeln med ett 290 mm slag: det garanterar maximal frihet i skärg av geometrier och den är ansvarig för den sista delen skärning av detaljen.

2000- eller 3000 W-fiberlaserkälla gör det möjligt att uppnå höga linjära skärhastigheter samt absolut precision vid oregelbundna konturer.

P1
Developed to fit in 8sqm, designed to produce with just 3 kW and optimized to astound you with its bending speed, the P1 is the solution Salvagnini is offering as an alternative to traditional bending.
mer information
P2
P2 är den ultimata panelbockningsmaskinen med en förmåga att effektivt producera detaljer med stora variationer. Helt automatisk, garanterar att den första detaljen är en bra detalj.
mer information
P4
Med det bredaste utbudet av modeller, är P4 panelobockningsmaskinen den vinnande lösning för effektiv bockning av plåtdetaljer, paneler och profiler.
mer information
L3
L3, the fiber laser build for fiber, is a productive, versatile solution that is both environmentally and user friendly
mer information
L5
With the Salvagnini single-optic cutting head, the compass structure and the cutting parameters developed specifically for it, the L5 provides quality cutting across a wide range of thicknesses with high dynamics.
mer information
B3
The B3 was designed by combining the features and benefits of electric and hydraulic press brakes with Salvagnini's in-depth knowledge of automation, software, mechanics and electronics.
mer information
ROBOFORMER
Kantpresscell med en enda styrenhet och ett enda program, perfekt för automatisk obemannad drift. En enda maskin som kan tillfredsställa alla dina produktionsbehov noggrant och effektivt.
mer information
S1
S1 implements innovative and original elements, that make it a solution with a wider range of applications, that goes beyond common similar technology and is unique in the market.
mer information
S4
S4Xe har allt på rätt plats: ett multi-presshuvud för flera och av varandra oberoende bearbetningar, en integrerad sax för kit produktion utan avfall, en automatisk manipulator för exakta förflyttningar och ett optimerat maskincentrum för mjuk kontroll utan överraskningar.
mer information
FlexCell
Flexcell kombinerar funktionerna i en Salvagnini
panelbockningsmaskin och en kantpress och är den enda lösningen i sitt slag på marknaden för att få ut mest möjligt av bockning.
mer information
S4 + P4 linje
Flexibelt tillverkningssystem. S4 + P4 linje är en av Salvagnini mest populära lösningar. Det stansar, klipper och bockar plåt helt automatiskt. Den första prototypen går tillbaka till...
mer information
Automatic Job Shops
I ett AJS™ -system, panel produktion genom stansning , klippning, laserskärning och/eller bockning är både automatisk och flexibelt, att tillfredsställa ett brett utbud av produktionsstrategier , såsom Lean...
mer information
MV - Automatisk pallet lager
MV automatiskt pallet lager fungerar som en ryggrad för hela fabriken, samordnar och flyttar automatiskt material som behövs för de olika bearbetningsprocesser precis i tid, minskar logistikkostnaderna och tiderna, samtidigt ökas maskineffektiviteten.
mer information