Salvagnini på EuroBLECH 2018, Tyskland

09-18-2018
23-22 oktober, Hannover

Vid EuroBLECH tar Salvagnini ytterligare ett steg framåt och lanserar “Social Industry”, en combination av automatiserade, effektiva och adaptive processer, sammankopplade inom och utanför företaget, respect för mänskligheten och miljön, Allt kommunicerar med varandra vilket eliminerar WIPm maximerar produktiviteten, producerar efterfrågan, minimerar skrot och energikonsumtion, samt tidseffektivisering.

Med tanke på teknisk innovation är EuroBLECH 2018 den mässa där Salvagnini kommer att ha följande “Värlsdpremiärer”:
S1 ny kombimaskin, stans- & fiberlaser, en innovative lösning som presenterar

  • 2:a generations multi presshuvud för en hantering av universella stansverktyg;
  • En dubbelmanipulator med justerrbar inställning, vilket möjliggör det bästa plåtutnyttjandet med reducerad cykeltid..
  • Fiberlaser som skapar möjligheter utan några begränsningar som är förknippade med geometri.

Världspremiär är det även för B3.AU-TO, den helautomatiska kantpressen, utrustad med den nya AU-TO automatiska verktygsväxlaren, med redan kända ATA och ATA-L-enheterna för atumotisk programmering av övre och nedre verktyg för kit- och enstycksproduktion.

Vi kommer även att presentera L5 med det nya kompakta lagersysstem LTW-S samt det patenterade helautomatiska MCL sorterings- & staplingsenhet. Den högdynamiska lasern hanteras nu av en en ny mjukvara med högsta prestanda med minimal förbrukning och underhåll.

En FMS S4 + P4 och en FMC kommer också att ställas ut I montern för att visa jämförelse “Live” melland de olika tillverkningsstrageierna och interaktionen med fabriksinformationen som reglerar produktonsflödena.

S4+P4 FMSlinjen kommer att hanteras av en helt ny mjukvara för att maximera produktivitet och Nesting, men också för att förbättra flödet I efterkommande operationer.

FlexCell FMC kommer att bestå av olika maskiner anslutna via AGV (självgående trucksystem):

  • P2Lean-2120, den adaptive kompakta panelbockningskinen, en av de nu 15 tillgänliga Salvagnini-modellerna, vilken nu hare n bockhöjd upp till 2013 mm.
  • B3 AU-TO med atuomatisk verktygsväxling och längdjustering av verktyg, bade för övre och under verktyg.

För “live” processeffektivitet fullt ut i Salvagnini “Social Industry”, kommer besökare att bli inbjudna att välja en speciell “give-aways” och själv sätta dem I production, för att sedan kunna hämta upp den.

För mer information kontakta:

Salvagnini Scandinavia AB.
Bredastensvägen 14
SE - 331 44 Värnamo
T. +46 370 20730

Email