Pressrelease NIBE AB

2016-11-07

PRESSRELEASE

Värnamo, november 2016

Nibe AB i Markaryd har investerat i en ny linje med lager MBT, stansmaskin S4Xe-30 och panelbockningsmaskin P4Xe-2516 med profilsax ,rullbannor system och robotstapling från Salvagnini. Denna anläggning ska ersätta en befintlig Salvagnini stansmaskin från mitten av nittiotalet samt en befintlig Salvagnini panelbockningsmaskin från 2001.


NIBE är Nordens största tillverkare av villavärmeprodukter. Med ett stort miljöansvar skapar vi hållbara energilösningar i teknologins framkant. Våra värmepumpar utvinner energi från bland annat bergvärme, markvärme och värmen i luften. Andra produkter som ingår i vårt sortiment är varmvattenberedare, ackumulatortankar, ventilationsvärmeväxlare, olika typer av villapannor samt solenergiprodukter

Nibe räknar bland annat med logistikvinster och ökad kapacitet i och med den nya investeringen. Anläggningen placeras exempelvis i direkt anslutande lokal till lackeringslinjen för snabb hantering mellan plåttillverkning och målning. Maskinerna kommer att producera till framförallt till värmepumpssortimentet men även till sortimentet av braskaminer. Salvagnini har varit leverantör till Nibe sedan mitten på 80-talet. 

I anläggningen finns ett integrerat lagersystem med 52 platser för olika plåtämnen, dessa 52 platser matas med packe för packe. I åtta av facken kan maskinens hämtare hämta ämne för ämne med korta cykeltider. Lagerdelen är direktkopplad till systemet och kan förse produktionslinjen med olika enskilda plåtämnen för helt orderstyrd tillverkning av plåtpaneler. 

I linje med lagerdelen är Salvagninis S4Xe Stans- och Klippcenter placerat.

– Det är viktigt att kunna erbjuda kunderna korta ställtider, förklarar Pelle Wallin, säljare på Salvagnini Scandinavia AB. Man har ofta behov av att kunna växla mellan långa och korta serier eller enstycksdetaljer i ”Kit-produktion” på ett sömlöst sätt. Man vill komma undan behovet av att byta verktyg, och det är möjligt tack vare S4:ans multipress verktygshuvud, där varje verktyg kan aktiveras utan växlingstid. Stansen är utrustad med en inbyggd vinkelsax som klipper ämnet till rätt detaljformat. Efter stansmaskinen finns automatisk staplings och sorterings system samt en laddningsmodul till panelbocken. Efter bockmaskinens inmatare finns en plåtvändare som vänder plåten 180 grader  utan cykeltidsförlust. T.ex. om det finns omformningar eller om plåten är plastbelagd. Detta innebär att man kan välja att köra maskinerna stand-alone eller i linje. Vid linjekörning, om man har längre stanstider än bocktider så kan P4 själv fylla ut produktionsflödet med detaljer från inmataren med hjälp av PackModus mjukvaran.

– P4Xe-2516 är utrustad med automatisk inställning av bockningssegmenten ABA (Automatic Blankholder Adjustment) som gör det möjligt att köra kit-produktion eller enstyckstillverkning med verktygsinställning mellan panelerna utan ställtid.

Bockningsmaskinen är också utrustad med Salvagnini´s patenterade klippfunktion ”CUT Option”.  ”CUT” innebär att man kan tillverka smalare/mindre profiler eller paneler, än vad bockmaskinen som standard har möjlighet att göra. Efter färdig bockning av varje profil eller panel så klipps den loss från det större utgångsämnet och matas automatiskt ur maskinen.

– SAR robotstapling, efter panelbocken så är linjen utrustad med en robotstapling som staplar på pall eller i häckar, med omtagsmöjligheter för att kunna stapla varannan panel roterad 180 grader för att maximalt utnyttja lastbärarana. Staplingsläget matas automatiskt med tompallar eller häckar beroende på vilken detalj som ska staplas. Robotstaplingen är även förbered för att kunna hantera framtida upphängning av paneler på målningslinjen.

Programmeringen görs efter att man skapar en körlista utefter inkommande order som nestas för bästa materialutnyttjande, kommunikation och programmutbyte mellan stans, bockdelen och staplingsroboten sköts automatiskt.

Nibe tog anläggningen i drift under tredje kvartalet 2016.