MASTEC AB

2019-09-09
Mastec Components AB i Dalstorp investerar i en ny Panelbockningsmaskin P2L-2120 från Salvagnini.

PRESSRELEASE

Värnamo, september 2019

Mastec Components AB  i Dalstorp investerar i en ny Panelbockningsmaskin P2L-2120 från Salvagnini för att förbättra konkurrenskraften, kvaliteten, automatiseringsgraden och ledtiden för produktionen.

Mastec AB är en privatägd koncern med ett flertal anläggningar i södra Sverige och Polen. Mastec agerar som underleverantörer i större industriprojekt. Från idé och produktutveckling till serietillverkning och montering. Vi erbjuder skärande bearbetning i metall och plast, avancerad svetsning och bockning av plåt, men även ytbehandling och formsprutning av plast.

Erfarenhet och investeringar har förfinat vår kompetens inom plåtbearbetning, bockning och svetsning, främst i aluminium, rostfritt och svartplåt. Vårt fokus koncentreras till medelstora serier, från prototyp till förädlade produkter som efterfrågas av kvalificerad industri inom många segment. Ett helhetsuppdrag för oss är att skapa en helhet för dig som kund – från prototyp till lönsamhet.

Anläggningen i Dalstorp, några mil söder om Ulricehamn, är koncernens centrum för plåtproduktion. Här är erfarenheten av plåtbearbetning djupt rotad sedan mer än 120 år. I den moderna maskinparken arbetar vi med laserskärning, stansning, kantpressning, excenterpressning och svetsning. Främst i olika kvaliteter av stål, rostfritt och aluminium. Hjärtat i maskinparken är en kombimaskin som öppnar för rationella kombinationer av både stansning och laserskärning, men även gängning, försänkning, förskjutning och omformning. Allt i kostnadseffektivt samlade moment.

-”Med vår nya investering, innebär det att vi förbättrar ergonomin och automationsgraden av vår bockprocess. Maskinen kommer för större serier att vara robotbetjänad med en Opiflex robot.”

P2lean är lite av en ”plug and play” maskin som gör den mycket populär hos underleverantörer. Dels för den kapacitetsökningen den ger och den lilla yta den tar, mindre är 16 kvadratmeter. Men även operatörsvänlig med mycket bra ergonomi och operatörssäkerhet. Maskinen till Mastec är rikligt utrustad med tillbehör för att kunna bocka avancerade geometrier samt ett robot interface.

Jämfört med en traditionell kantpress/vikmaskin så har man med denna investering helt eliminerat ställtiden i maskinen. Det innebär att man kan producerar det antal detaljer man har behov av, ned till enstycksdetaljer, utan att förlora någon tid.

Programmeringen görs med hjälp av StreamBend-AUTO där man utgår från en CAD-ritad 3D detalj.

Salvagnini erbjuder 3 olika nivåer för programmering av sina bockautomater, Manuell programmering i ett makrobaserat språk, interaktiv programmering med StreamBend-EDIT eller helt automatiserad programmering med StreamBend-AUTO. Då alla Salvagninis maskiner är friprogrammeringsbara kan man till och med göra ändringar i det aktiva programmet medan maskinen producerar. Ändringen aktiveras nästa gång man laddar programmet i maskinen.

Programvalet i maskinen gör operatören antingen genom att skapa produktionslistor eller väljer aktuellt program manuellt

Bockningsverktygen som är universella, tillsammans Salvagnini´s programmerings-möjligheter, gör det enkelt att t.ex. kunna radiebocka samt att få till innovativa lösningar, som annars kräver både specialverktyg och längre processtider. 

Anläggningen tas i drift under tredje kvartalet 2019.

 

För mer information, kontakta

Salvagnini Scandinavia AB, Värnamo tel. 0370 20730 eller skicka ett mail till info@salvagnini.se

www.salvagnini.se

www.youtube.com/user/salvagninichannel

eller

Mastec AB

Dalstorp

Tel. 010-218 18 00

www.mastec.se