Pressrelease IDESTA FOODTECH AB

2017-06-16

PRESSRELEASE

Värnamo, juni 2017

IDESTA FOODTECH AB i Malmö investerar i både Laser och Panelbock från Salvagnini.

Idesta har sedan 1929 förknippats med kvalitet och innovation. I vår produktutveckling har alltid funktion och kvalitet varit ledstjärnor. I begreppet funktion lägger vi dels enkelt handhavande och lång livslängd men också egenskaper som gör att maten som lagas, varmhålls och exponeras skall vara optimal. Du ska ha de bästa produkterna som gör ditt arbete med att laga och servera god mat så enkelt det bara går.

Från början har vi haft mycket fokus på rostfri utrustning. Under åren har sortimentet succesivt utökats med nya kvalitetsprodukter från företag i egen ägo och från företag där vi har agenturen.

Det innebär att vi kan erbjuda ett av Skandinaviens största sortiment inom storköksutrustning
Vi fungerar också som rådgivare och experter till konsulter och kökschefer vid leveranser av hela kök där våra kunskaper bidrar till att skapa väl fungerande och rationella kök.

Idesta Foodtech AB gör i och med investering i Salvagninis P2Lean och L3-30 den största satsningen i företagets historia.

Att ta steget in på Laserskärning och Panelbockning är helt nytt område för Idesta som innebär ett stort kliv mot en mer flexibel och kostnadseffektiv tillverkning. Man blir inte beroende av att tillverka i batcher för att undvika dyra ställkostnader i framförallt kantpressningen, utan kan gå mer och mer åt kitproduktion (enstyckstillverkning). På så sätt kan hålla nere kostnader för lagerhållning och fokusera på att tillverka rätt detalj i rätt tid. Detta tack vare P2Lean som har 0 – sekunder i omställningstid där all verktygsomställning sker i ”masked time”.

Oavsett om man kör större serie eller enstycksproduktion så är Salvagninis panelbock helt överlägsen i flexibilitet, hastighet, precision och omställningstid som sker i ”masked time” dvs. ingen väntetid alls för nästa detalj oavsett om det är samma detalj eller en helt annan produkt. Med Salvagninis patenterade MAC 2.0 (Material Attitude Correction) blir varje detalj rätt varje gång.

På lasersidan föll valet på L3-30 2 kW fiberlaser som är utrustad med Salvagninis egenutvecklade och patenterade skärhuvud med ”Dry Cooling Head” vilket innebär att ingen gas behövs för kylning av linsen detta sparar mycket dyrbar skärgas och framförallt livslängden på linsen, då den största orsaken till ett linsbyte är att gasen förorenar linsen. Lasern är även förberedd för vidare automation där växlingsbordet alltid växlar in den oskurna plåten överst för att undvika att skrotämne faller ner på den nya plåten.

Både P2Lean & L3-30 är förberedda för att framåt vidareutvecklas till att skapa en ”Flexcell” där maskinerna kopplas samman via den egenutvecklade mjukvaran OPS-Flexcell. Maskinerna behöver inte nödvändigtvis vara ihopkopplade fysiskt utan kan jobba så väl fristående från varandra och tillsammans tack vare OPS-Flexcell där man i kombination med Stans, Laser, Panelbockning och Kantpressning skapar en flexibel produktionscell som inte har några begränsningar i tjocklek, materialkvalitet, avancerad bockning och framförallt kunna jobba med kitproduktion (enstycksproduktion) på ett effektivt sätt för att möta dagens behov med korta serie med och snabba leveranser till slutkund.

 

Att valet föll på Salvagnini är enligt Anders Pettersson till stor del det långa täta samarbetet med en serviceorganisation och kvalité i världsklass där vi har en stansmaskin S4 av modell äldre som trots sina år och timmar still going strong.

Maskinerna kommer att installeras under hösten och vintern 2017

 

För mer information, kontakta

Salvagnini Scandinavia AB, Värnamo tel. 0370 20730 eller skicka ett mail till info@salvagnini.se

www.salvagnini.se

www.youtube.com/user/salvagninichannel

eller

IDESTA FOODTECH AB
Blidögatan 34
221 24 Malmö
Tel. 040-38 50 50
www.idesta.se