15-16.05.2019

Salvagnini Scandinavia AB

LIVE PROCESSEFFEKTIVITET TILL SIN SPETS

Salvagnini har uppnått Industry 4.0 och introducerar Social Industry, en kombination av smarta, automatiska, effektiva processer, utan WIP och skrot, som är perfekt balanserade och sammanlänkade internt och externt till företaget, och som även skyddar miljön och respekterar mänskliga rättigheter.

LADDA NER VÅR NYA E-BOK
Den kompakta panelbockningsmaskinen P2lean, är den mest mångsidiga och produktiva modellen någonsin, som är den mest flexibla panelbockningsmaskinen med möjlighet för ”Kit produktion” (enstyckstillverkning) av detaljer, fungera helt automatiskt (från ”kit produktion” till större satser, via en jobblista.
LÄR DIG MER   TITTA PÅ FILM
B3 kantpress har konstruerats genom att kombinera funktioner och fördelar hos elektriska och hydrauliska kantpressar med Salvagninis djupa kunskap om automation, program, mekanik och elektronik.
LÄR DIG MER   TITTA PÅ FILM
L3 är en produktiv och mångsidig maskin som ger minskad konsumtion och konkurrenskraftiga driftskostnader tack vare särdrag som är avsedda för modern och dynamisk produktion.
LÄR DIG MER   TITTA PÅ FILM